top of page

Satranç

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Satranç çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. 
- Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur
- "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. 
- Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
- Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

SATRANÇ.jpg
TAHTAKALE_SATRANC_Çalışma Yüzeyi 1.png
bottom of page