top of page

Oyun Grubu

IMG_1009.JPG
DANS VE ETKİNLİK ODASI.JPG

Çocukların bir araya gelebilecekleri, yaş ve gelişim dönemine uygun oyuncaklar ve oyunlar ile zaman geçirebilecekleri, yeni şeyler keşfedip- öğrenebilecekleri, grubun bir parçası olarak paylaşmayı öğrenebilecekleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde ebeveynlerle birlikte katılım sağlanan ve alternatif seçenekleri olan programlardır. Bebeğin ya da çocuğun, psiko-motor, duyusal, bilişsel, duygusal, zihinsel ve fiziksel becerilerini kendi akranları ile sosyal bir ortamda, öğretmen gözetiminde, materyaller eşliğinde geliştirebileceği, her yönden gelişimi destekleyen bir süreçtir.

Özellikle kentleşmenin sebep olduğu izole yaşam, çocukların sosyalleşmesini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda çocuklar sokakta, bahçede veya parklarda oynaması, arkadaşlık ilişkisi kurması gereken yaşlarda; çağın getirdiği telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte saatlerce bu teknolojiye maruz kalıyor. Teknolojinin öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğu (bilinçli bir şekilde programların seçilmesi ve zaman sınırlaması getirilmesi halinde) kabul edilse de çocukların sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkiledikleri bilinmektedir.  Buna rağmen hayatımızın bir parçası olan bu aletleri çocukların hayatından soyutlamak mümkün olmadığı için çocuğun gelişimini destekleyecek kaliteli uyaranlar sağlamak anne-babaların en önemli görevidir. Sürekli değişen yaşam koşulları temel ihtiyaçlarımızın farklı şekilde karşılanmasına neden olurken; oyun grupları değişen yaşam koşullarının yarattığı bu boşlukları doldururken aynı zamanda okul öncesi dönemde çocuğun ihtiyaç duyduğu farklı uyaranların sağlanması için bir fırsat yaratmaktadır.

bottom of page